Ideal Organizations, New Churches, Official Church of Scientology: Videos, Religious Services & Communities

סיינטולוגיה היום

הדת שגדלה בקצב המהיר ביותר במאה ה-21

ארגוני סיינטולוגיה חדשים
מספקים מענה לביקוש העולמי
לדת הסיינטולוגיה

כדי לענות לביקוש העולמי לדיאנטיקה וסיינטולוגיה, ארגוני סיינטולוגיה מסוג חדש נפתחים בימים אלה בערים מרכזיות ברחבי העולם.

שנת 2004 ציינה את השקת אסטרטגיית הארגונים האידיאליים במטרה להפוך את כל ארגוני הסיינטולוגיה לארגוני סיינטולוגיה אידיאליים.

זאת היתה השאיפה אשר ל. רון האברד הציב לסיינטולוגים – ליצור יום אחד ארגונים שיהיו ההתגלמות הפיזית של המדיניות והטכנולוגיה שהוא סיפק כדי לעזור לאנשים להשיג חופש רוחני.

למד עוד

הארגונים האידיאליים הבאים

בשנת 2004 המנהיג של סיינטולוגיה, מר דיוויד מיסקביג׳, הכריז על השקת תוכנית ליצירת ארגוני סיינטולוגיה אידיאליים ברחבי העולם. ארגונים אידיאליים אלה הם התגלמות הטכנולוגיה של ל. רון האברד ותוכננו כדי לספק את כל השירותים של סיינטולוגיה לחברי הארגון ולקהילה. עד היום, יותר מ-70 בניינים חדשים נרכשו במרכזי אוכלוסין ברחבי העולם.

למד עוד

ארגונים מתקדמים חדשים באופק

על מנת להאיץ באופן משמעותי את התקדמותם של סיינטולוגים במסעם הרוחני לרמות הגבוהות ביותר של סיינטולוגיה, מר דיוויד מיסקביג׳, המנהיג של דת הסיינטולוגיה, השיק תוכנית להקמת ארגונים מתקדמים בכל יבשת. כפי שהכותרת מרמזת, ארגונים אלה פותחים לרווחה את השערים לרמות הרוחניות הגבוהות ביותר. כמדד נוסף לגדילה המטאורית של הדת, בחמשת העשורים הקודמים היו קיימים ארבעה ארגונים מתקדמים. משנת 2009 שלושה ארגונים נוספים נמצאים בשלבי הקמה, כשהם הופכים את הנצח לבר השגה בכל העולם.

למד עוד

הבסיס היבשתי של פלאג

אין מקום שבו הצמיחה של דת הסיינטולוגיה נראית יותר בבירור מאשר ב-׳פלאג׳, המרכז הרוחני שלה בקלירווטר, פלורידה. על מנת לוודא שמקום המבטחים החשוב ביותר של דת הסיינטולוגיה ימשיך לעמוד בדרישה הגוברת לשירותים שלו, מה שהחל עם בניין יחיד בשנת 1975, מהווה כעת קומפלקס של כ-50 בניינים בעלי שטח כולל של 185,000 מ״ר שמתפרשים על פני כ-15 קילומטרים.

למד עוד

Freewinds

אוניית ה-Freewinds החלה את פעילותה כמקום מבטחים דתי של סיינטולוגיה בשנת 1988. כלי השיט שאורכו 134 מטר מספק לסיינטולוגים סביבה נטולת הפרעות ללימודים ולהתנסות ברמות הגבוהות ביותר של ייעוץ רוחני שניתנות להשגה בדת הסיינטולוגיה.

למד עוד

מביאים את סיינטולוגיה לעולם

מרכז ההפצה והחלוקה של ארגון הסיינטולוגיה הבינלאומי הוא מתקן הדפסה וייצור יחיד מסוגו. ייצור, חלוקה וניהול פנים-ארגוניים שנעשים כולם תחת קורת גג אחת על-ידי חברי צוות של הארגון. מרכז זה מייצר חומרי הפצה ליותר מ-10,000 ארגונים ומרכזים של סיינטולוגיה וקבוצות שקשורות אליה בכל העולם ומאפשר לארגונים אלה לעמוד בביקוש חסר התקדים לשירותים ולתוכניות של סיינטולוגיה.

למד עוד