מהו ארגון הסיינטולוגיה?

מהו ארגון הסיינטולוגיה?

ארגון הסיינטולוגיה הוא דת בינלאומית שכוללת למעלה מ-8,600 ארגונים, מרכזים וקבוצות, עם מעל מיליון חברים ב-165 ארצות. הארגון מוכר באופן גלובאלי כתומך של כמה מתוכניות השיפור החברתי המצליחות בעולם.

ארגון הסיינטולוגיה נוצר במבנה ארגוני שמאחד ומסדר מספר רב ומגוון של פעילויות דתיות, כולל לא רק טיפול בשירותים דתיים של סיינטולוגיה, אלא עוסק בהפצת והגנת האמונה, התפוקה וההפצה של חומרים דתיים, ארגון של כינוסי דת ארציים ובינלאומיים, פעילויות מרכזיות, תיאום של הגעה לקהילה ופעילויות שיפור חברתי שנתמכות על ידי הארגון, ניהול ארגוני מסתמך על תקשורת ותפקודים נוספים. קהילת דת הסיינטולוגיה מאוחדת על ידי אמונות משותפות ומבנה ארגוני שהותאם באופן מיוחד למרכזו הדתי.