Scientology: The Fundamentals of Thought

התשובות לתעלומות החיים – מתעוררות לחיים

הספר ׳סיינטולוגיה: יסודות המחשבה׳ הוא הצעד הראשון המומלץ להבנת התיאוריה והעקרונות הבסיסיים של סיינטולוגיה. הסרט מציג כל פרק ומעשיר כל היבט של הספר באופן ויזואלי. הרעיון המרכזי של כל פרק מודגש בסרטונים אלו. אנחנו מאחלים לך הנאה במסע המרתק לגילוי עצמך.

מחזור-הפעולה חושף את מה שמונח בבסיסו של המחזור הבלתי פוסק של יצירה, הישרדות והריסה – מחזור שנראה שהוא בלתי נמנע בחיים, אבל למעשה הוא רק מראית עין

מצבי הקיום כוללים את החיים במלואם – ובאמצעותם אדם יכול באמת להיות הוא עצמו

שמונה הדינמיקות שעל פיהן מחולקים החיים ושבאמצעותן אדם יכול לפתור את חידת קיומו

משולש ה-ARC (אהדה, ממשות ותקשורת) חושף ומסביר את העקרונות שנמצאים בבסיס יחסי אנוש אמיתיים

הסיבה מדוע עונה לשאלה ״מה עומד מאחורי כל זה״ ומפרטת את המרכיבים של הישרדות ואושר ושל החיים עצמם

חלקיו של האדם מספקים את ההסבר המקיף על הנפש, המיינד והגוף, המבנה שלהם וקשרי הגומלין ביניהם בכל אדם