Scientology: The Fundamentals of Thought
אתה מקבל

  • 2 תקליטורים, בלו-ריי וגם DVD
  • מדריך שלם לסרט
  • מבחן אישיות ללא תשלום
  • קטלוג הספרים למתחילים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה
  • משלוח חינם

מחפש תשובות על איך החיים פועלים? הסרט מכיל ידע משנה חיים לכל מי שרוצה ללמוד עליהם. מעולם לא היה קל יותר להבין את העקרונות הבסיסיים של סיינטולוגיה וליישמם בחיים. הצעד הראשון בהכרת עצמך מתחיל כאן.

מבצע היכרות מיוחד באינטרנט.
למשך זמן מוגבל בלבד.