רנה, מורה
  • user warning: Disk full (/tmp/#sql_1786_19.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 1062 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/root/sites/www.scientology.org/web/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 617.
  • user warning: Disk full (/tmp/#sql_1786_19.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 3585 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/root/sites/www.scientology.org/web/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 617.
  • user warning: Disk full (/tmp/#sql_1786_19.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") query: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta LEFT JOIN i18n_blocks i18n ON (b.module = i18n.module AND b.delta = i18n.delta) WHERE (i18n.language ='he' OR i18n.language ='' OR i18n.language IS NULL) AND ( b.theme = 'www_scientology_org2' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) )ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /var/www/root/sites/www.scientology.org/web/modules/block/block.module on line 445.

סיפור הצלחה של דיאנטיקה
רנה, מורה

מי משתמש בדיאנטיקה? מיליוני אנשים ברחבי העולם, כולל רנה, מורה.

רנה מספרת: "כשאנשים היו מתרגזים עלי, הייתי מיד בוכה ולא מצליחה לטפל בזה. לאחר שקראתי את דיאנטיקה, הבנתי למה אנשים מתרגזים. ואני לא בוכה יותר ואני פשוט יכולה לטפל בסיטואציה שנמצאת מולי".