האם זה אנושי לטעות?

האם זה אנושי לטעות?

קטע אודיו להדגמה מתוך דיאנטיקה: המדע המודרני של בריאות הנפש

החלק של המיינד בעל יכולת החישה והתודעה – יכולת החישוב האמיתית של האדם – אינו טועה אף פעם. אך אם המיינד מחשב תמיד באופן מושלם על בסיס הנתונים שהוא אחסן וקלט בחושים, כיצד ניתן אז להסביר שאנשים מפעילים שיקול דעת מוטעה?

כמו מכונה שיש בה כפתור "7" לחוץ, כאשר מידע לא נכון מוכנס לתוך מאגרי הזיכרון האנושיים, הוא יכול לגרום לאדם לבצע טעויות ולהתנהג באופן חריג.