ההיבטים המכניים של המיינד

ההיבטים המכניים של המיינד

קטע אודיו מוחשי מתוך 'דיאנטיקה: המדע המודרני של בריאות הנפש'

היפנוזה, למרות שאין לה שום קשר לתרפיה של דיאנטיקה, ממלאת בכל זאת תפקיד של כלי מעבדתי על מנת להדגים כיצד אותו חלק של המיינד אשר אינו קשור להכרה עדיין משפיע על האינדיבידואל. הוא נקרא "המיינד הריאקטיבי" והוא המקור לאי-שפיות, מחלות פסיכוסומאטיות ואברציות נוספות.