מבוא לאודיטינג של סיינטולוגיה

מבוא לאודיטינג של סיינטולוגיה

הווידיאו הבא משמש כמבוא לעיסוק המרכזי של סיינטולוגיה – אודיטינג.

נוהלי האודיטינג, שהתגלו, פותחו ועברו קודיפיקציה על-ידי ל. רון האברד, מייצגים מאגר עצום של טכנולוגיה.

אודיטינג, אשר ניתן על-ידי יועצים רוחניים או יועצים רוחניים בהכשרה, הוא התהליך של לשאול שאלה המנוסחת במדויק שנועדה כדי לעזור לאדם למצוא איזורים של מצוקה ולטפל בהם.

בארגוני סיינטולוגיה ברחבי העולם, סיינטולוגים לומדים את מיומנויות האודיטינג ומשתמשים בהן כדי להשיג הארה רוחנית וחופש על בסיס יומיומי.