מהם עיקרי האמונה הדתיות של סיינטולוגיה?

מהם עיקרי האמונה הדתיות של סיינטולוגיה?

סיינטולוגיה היא דת מודרנית ייחודית אמיתית – הדת העיקרית היחידה שהופיע במאה ה-20. בהתאם לכך, האמונות הדתיות בסיינטולוגיה ממשיכות את מסורות הדת העתיקות מהמזרח שמגיעות אחורה עד להמנוני הוודות. כלומר שאדם הוא ישות רוחנית שחי תקופת חיים אחרי תקופת חיים, שהארה רוחנית ניתנת להשגה באמצעות ידע, ושרק דרך הארה רוחנית אדם יכול להבין באופן מלא את הבורא. יותר מכך, ההבנה של האדם בנוגע לבורא היא עניין של הארה אישית והאדם, הוא עצמו – היישות הרוחנית – חייב להכיר בזה.

בשעה שדת הסיינטולוגיה חייבת חוב רוחני לדתות המזרח, היא נולדה במערב והאמונות הדתיות שלה מובעות בשפה טכנולוגית של אמצע המאה ה-19. סיינטולוגיה מוסיפה טכנולוגיה מדויקת ומעשית כדי ליישם תפישה רוחנית בכל תחום בחיים.

סיינטולוגיה מאמינה שהאדם הוא טוב ביסודו, ושגאולתו הרוחנית תלויה בו עצמו, ביחסיו עם הזולת ובשמירה על יחסים טובים עם היקום. בהתאם לכך, סיינטולוגיה היא דת במובן המלא של המילה, כי היא עוסקת בלא פחות מאשר השיקום המלא של הרוחניות הטבועה באדם – של היכולות שלו, המודעות שלו והוודאות שלו לגבי הנצחיות שלו.

ובזירה רחבה יותר, באמצעות גאולה רוחנית של האדם, סיינטולוגיה מנסה להשיג את השינוי הגדול ביותר – "תרבות ללא אי-שפיות, ללא פושעים וללא מלחמה, שבה בעלי יכולת יכולים לשגשג ולאנשים הגונים יכולות להיות זכויות, ושבה האדם חופשי להתנשא לגבהים רמים יותר".

סיינטולוגיה מקיימת את היעד של דת בכך שהיא פונה לטבע הרוחני של האדם ולתפקיד שלו בנצח. במשך הדורות, זה היה התחום של הדת בחברה, לטפל בנושאי האדם שעולים בחשיבותם על העולם החומרי.

בסיינטולוגיה, היישות הרוחנית נקראת תטן. התטן הוא נצחי וחי בעבר – וימשיך לחיות – על פני אינספור תקופות חיים והוא. כשהתטן עובר דרך כל תקופת חיים, הוא מסתבך יותר ויותר עם הנושאים וההתנסויות החומריות של העולם הפיזיקלי. לבסוף, הוא כבר לא מבחין בטבע הרוחני האמיתי וביכולת שלו ומתחיל לפעול באחוז מזערי מהיכולת הרוחנית הטבעית שלו.

השאיפה של סיינטולוגיה היא לעזור לכל ישות להחזיר לעצמה חזרה מודעות כיישות רוחנית ושיקום הפוטנציאל הרוחני המלא – כדי להשיג וודאות בנוגע לקיום הרוחני של האדם והקשר שלו ליישות העליונה. סיינטולוגיה שותפה לאמונה של כמה מהדתות העולמיות העתיקות ביותר שאומרת ששמו את האדם כאן כדי שימצא את הגאולה שלו על-ידי השגת הבנה של עצמו ושל היקום ושרק בדרך זאת הוא יוכל להבין את אלוהים הבורא ואת החלק שלו בכל הדברים כולם.סיינטולוגיה מאמינה שההשגה של גאולה רוחנית אפשרית רק באמצעות צעדים הדרגתיים של הארה. אך ההקבלה לרעיון של הבודהיסט, "בודהי", לא לגמרי שגויה. בסיינטולוגיה, מצב כזה של הארה נקרא המצב של קליר. כשאדם עולה מעלה ומשיג יכולות רוחניות טבעיות, הוא משיג את המצב של תטן פועל.

הנתיב לגאולה רוחנית בסיינטולוגיה מתואר במילותיו הכתובות והמוקלטות של ל. רון האברד כרשימה של שלבים שיש לעבור בהם שנקראים "הגשר לחופש המוחלט". כתבי דת סיינטולוגיה האלה מקיפים למעלה מ-500,000 דפים של חומרים כתובים, 3,000 הרצאות מוקלטות ו-100 סרטים, כולם של מר האברד.

דת הסיינטולוגיה ואמונותיה מבוססות על אמיתות בסיסיות של החיים עצמם אשר מוכיחות את עצמן. 'הגורמים' בכתבי הדת של סיינטולוגיה חושפים את הטבע של היקום ושל המקורות שלו. כשאדם מטפס במעלה הגשר לחופש מוחלט, הוא מגיע להבנה מלאה של האמיתות הקדושות האלה ואז ההתחלה של היקום, טבע האדם בתור ישות רוחנית והקשר של האדם ליישות העליונה מובנים לבסוף – והם יכולים להיות מובנים רק כשאדם השיג הארה רוחנית עבור עצמו. אלו הם נושאים מעבר לעולם החומרי ולזמן ההווה והם חלק אינטגרלי מהאמונה של דת הסיינטולוגיה. כל דת אמיתית כוללת נושאים של אמונה – "המודעות הרוחנית של אמיתות אלוהיות, או של ממשויות, או של ממשויות מעבר לאפשרות של התנסות מודעת או הוכחה הגיונית" (מילון אוקספורד אנגלי) וסיינטולוגיה אינה יוצאת מהכלל.

לפיכך, סיינטולוגיה היא דת במובן המסורתי ביותר של המילה. סיינטולוגיה עוזרת לאדם להיות מודע יותר לאלוהים, מודע יותר לטבע הרוחני של עצמו ושל הסובבים אותו. כתבי הסיינטולוגיה מכירים בכך שקיימת דינמיקה שלמה (דחף או כוח מניע בחיים) המוקדשת ליישות העליונה (הדינמיקה השמינית), ודינמיקה אחרת שעוסקת אך ורק בדחף של האדם לעבר הישרדות כנפש (הדינמיקה השביעית). הכרה בהיבטים הללו של החיים הינה מאפיין מסורתי של דתות.

סיינטולוגיה דוגלת, כמו כל הדתות הגדולות, בחלום של שלום על פני כדור הארץ וגאולה לאדם. סיינטולוגיה מציעה נתיב מדויק המביא לשיפור רוחני בחיי היומיום, ודרך להשגתו עם ודאות מלאה.

סיינטולוגיה היא דת עולמית שהוכרה כדת על-ידי בתי משפט וגופים ממשלתיים ברחבי העולם. בנוסף, המומחים הבינלאומיים הבכירים ביותר בתחום הדת ניתחו את הדת ואישרו שסיינטולוגיה היא דת.