תיאור של סיינטולוגיה

מדוע סיינטולוגיה היא דת, ומהם האירועים ההיסטוריים שקדמו לה?

חוברת זאת מספקת את התשובה לשאלה זאת ולעוד שאלות רבות אחרות, לרבות מידע על מחקרו של ל. רון האברד ליישום מתודולוגיה מדעית מערבית בתחום הדת, שחזר אל מקורותיו המוקדמים ביותר במזרח. כאן גם נמצא תיאור הנתיב של סיינטולוגיה להארה ולחופש רוחניים.

חוברת בחינם