סיינטולוגיה 80-8

סיינטולוגיה 80-8
The Discovery & Increase of Life Energy in The Genus Homo Sapiens

ההסבר הראשון על האלקטרוניקה של מחשבת האדם ותופעות האנרגיה בכל being. גלה איך אפילו חוקי תנועה של העולם הפיזיקלי משתקפים ב-being שלא לדבר על המאורעות האלקטרוניים של אברציה. כאן ישנה החוליה המקשרת בין תטה לבין MEST שמגלה מהי אנרגיה ואיך יוצרים אותה. פריצת הדרך הזאת היא זו שגילתה את נושא הזרימות של תטן ושהיום מיישמים אותה בכל תהליך אודיטינג. בשמו של הספר, ״8-8״ מייצג אינסוף-אינסוף, ו-״0״ מייצג את הסטאטיק, תטה. כלולים כאן אורכי הגל של רגש, אסתטיקה, יופי וכיעור, Inflow ו-Outflow וסולם הטונים שמתחת לאפס – שחל רק על התטן.

מידע נוסף

ההסבר הראשון על האלקטרוניקה של מחשבת האדם ותופעות האנרגיה בכל being. גלה איך אפילו חוקי תנועה של העולם הפיזיקלי משתקפים ב-being שלא לדבר על המאורעות האלקטרוניים של אברציה. כאן ישנה החוליה המקשרת בין תטה לבין MEST שמגלה מהי אנרגיה ואיך יוצרים אותה. פריצת הדרך הזאת היא זו שגילתה את נושא הזרימות של תטן ושהיום מיישמים אותה בכל תהליך אודיטינג. בשמו של הספר, ״8-8״ מייצג אינסוף-אינסוף, ו-״0״ מייצג את הסטאטיק, תטה. כלולים כאן אורכי הגל של רגש, אסתטיקה, יופי וכיעור, Inflow ו-Outflow וסולם הטונים שמתחת לאפס – שחל רק על התטן.

מידע נוסף

לקנות
₪ 110
כמות
שפה
משלוח ללא תשלום כרגע זכאי למשלוח ללא תשלום.
במלאי
נשלח תוך 24 שעות
פורמט:
כריכה קשה
עמודים:
208

פורמטים אחרים:

תקליטור ספר-אודיו ₪ 100

עוד על המוצר סיינטולוגיה 80-8

'סיינטולוגיה 80-8' מגלה את ההסבר הראשון לאלקטרוניקה של מחשבת האדם וה-beingness שלו, וממחיש כיצד חוקי התנועה של העולם הפיזיקלי פועלים אצל כל being. כאן גם תמצא את פריצת הדרך המונומנטלית של "שחור ולבן" ושל "העברת תהליכי מושגים" – האמצעי להתגבר על פקסימיליות ולחסל אותן במאותיהן ובאלפיהן. התגליות האגדיות כלולות בספר זה, לרבות:
  • תיאור ותכונות של סטאטיק החיים, איך הוא פועל כמראָה ומקליט רשמים של העולם הפיזיקלי
  • סולם הטונים של אורכי גל והתפקיד העצום של אסתטיקה הן בשעבוד ה-being והן בשחרורו
  • הדיכוטומיות (מצבי קיום מנוגדים) תיאורן והשימוש בהן באודיטינג ביצירת אנרגיה
  • Brackets והסיבה לזרימות והשימוש בהן באודיטינג, מתאימים ממש לכל תהליך ומהווים את הסיבה הבסיסית לכך שתהליכים עובדים
  • סולם הטונים שמתחת לאפס, שחל רק על התטן, לא על השילוב של התטן פלוס גוף ה-MEST שלו
  • גופים, הסיבה לכך ש-beings נתקעים בגוף וחושבים שהם גוף
  • וצורות הביטוי של אנרגיה, שמכילות את הגילוי של טעות ראשונית שהיתה קיימת בנושא הבסיסי של חשמל מאז התקופה שבה הוא הומצא לראשונה – פריצת דרך שמגיעה לשיאה בנוסחה מתמטית עבור האנרגיה של מקור החיים