בעיות העבודה

בעיות העבודה
Scientology Applied to the Workaday World

כפי של. רון האברד מתאר בספר זה, החיים מורכבים משבע-עשיריות עבודה, עשירית אחת משפחה, עשירית אחת פוליטיקה ועשירית אחת מנוחה. כאן, אם כן, מופיעה סיינטולוגיה שמיושמת באותן שבע-עשיריות של הקיום, לרבות התשובות לתשישות וסוד היעילות. כאן גם מופיע הניתוח של החיים עצמם – משחק שמורכב מכללים מדויקים. דע אותם ותצליח. 'בעיות העבודה' מכיל טכנולוגיה שאף אחד לא יכול לחיות בלעדיה, ושניתנת ליישום מיידי על-ידי כל אחד בעולם העבודה היומיומי.

מידע נוסף

כפי של. רון האברד מתאר בספר זה, החיים מורכבים משבע-עשיריות עבודה, עשירית אחת משפחה, עשירית אחת פוליטיקה ועשירית אחת מנוחה. כאן, אם כן, מופיעה סיינטולוגיה שמיושמת באותן שבע-עשיריות של הקיום, לרבות התשובות לתשישות וסוד היעילות. כאן גם מופיע הניתוח של החיים עצמם – משחק שמורכב מכללים מדויקים. דע אותם ותצליח. 'בעיות העבודה' מכיל טכנולוגיה שאף אחד לא יכול לחיות בלעדיה, ושניתנת ליישום מיידי על-ידי כל אחד בעולם העבודה היומיומי.

מידע נוסף

לקנות
₪ 80
כמות
שפה
משלוח ללא תשלום כרגע זכאי למשלוח ללא תשלום.
במלאי
נשלח תוך 24 שעות
פורמט:
כריכה רכה
עמודים:
208

פורמטים אחרים:

תקליטור ספר-אודיו ₪ 100
כריכה קשה ₪ 110

וידיאו

Testimonial

Jim, Engineer

Informational

The Anatomy of Control

Excerpt

Problems of Work Excerpt

עוד על המוצר בעיות העבודה

החיים הם שבע-עשיריות עבודה, עשירית אחת משפחה, עשירית אחת פוליטיקה ועשירית אחת מנוחה. לפניך סיינטולוגיה שמיושמת על אותן שבע-עשיריות מכריעות של הקיום.

'בעיות העבודה' מכיל את העקרונות והחוקים הראשיים שחלים על כל פעילות, על כל בעיה בעבודה. משום שאלה הן התגליות אשר חושפות את לב ליבן של הבעיות האלה – ומסבירות את עצם המארג של החיים עצמם.

פריצות הדרך המפורטות כאן כוללות:

  • ניתוח המבנה של בלבול – והמרפא לו
  • עיקרון הנתון היציב – החוק הבסיסי ביותר של עבודה, ושל החיים
  • ניתוח המבנה של שליטה – ואיך להפוך "שליטה גרועה" לטובה
  • ניתוח המבנה של החיים כמשחק – והכללים שלפיהם משחקים אותם
  • "סוד" היעילות
  • המרכיבים הבסיסיים ביותר של החיים – אהדה, ממשות ותקשורת
  • והגורם הנמצא בבסיסה של התשישות, עם תהליכי הסיינטולוגיה רבי-העוצמה שמשיבים את אנרגיית הנעורים

לפניך לא רק טכנולוגיה להביא יציבות למקום העבודה, אלא תהליכי הקסם להשיב את ההנאה עצמה לכל החיים.כי זוהי סיינטולוגיה.