האמת על סמים: סרט תיעודי

האמת על סמים

אנשים אמיתיים, סיפורים אמיתיים

הסרט התיעודי "האמת על סמים" הוא סרט חינוכי רב-עוצמה, ללא מחסומים אשר סוקר כל אחד מהסמים הממכרים הנפוצים ביותר. ישירות היא סימן ההיכר של תוכנית ההסברה על סמים הזאת שבה מסופרים ממקור ראשון סיפוריהם האישיים של אלו אשר שרדו את גיהינום ההתמכרות.

Drug Free World