מבוא

מיזמים הומניטריים
ותוכניות לשיפור חברתי כלל-עולמיים

בחסות סיינטולוגיה

זה ברור שהשימוש בסמים, אנאלפביתיות והתדרדרות המוסר מובילים להרס ולאומללות אנושית בעולם – שלא להזכיר אסונות טבע וכאלה שהם מעשה ידי אדם. הם מאיימים לקרוע לגזרים את המארג החברתי, ובאיזורים רבים בעולם התחלואים החברתיים האלה כבר גרמו לנזק בלתי הפיך.

הדבר שחסר באופן בולט במאבק נגד התרחישים האפוקליפטיים האלה הוא פתרונות אפקטיביים. למטרה זו, במהלך עשרות שנות מחקר על המיינד והנפש, ל. רון האברד פיתח שיטות שבאמצעותן ניתן לטפל במשברים שמאיימים על עולמנו.

וכדי להביא ליישום הפתרונות האלה, סיינטולוגיה נותנת חסות למרכזים קבועים שפועלים כ-"נקודות הפצה" ויוצרים תנועות בהיקף נרחב למען מוסריות, אוריינות, מניעת השימוש בסמים וגמילה מסמים.

בנוסף לכך, וכדי לממש את היעד ההומניטרי הרחב יותר של סיינטולוגיה, הדת משתמשת בכלי מולטימדיה זמינים, קלים להבנה וקלים להפצה כדי להגביר את המודעוּת של מיליוני אנשים, ללמד אותם ולהפעיל אותם.

התוצאה: התוכניות ההומניטריות והתוכניות לשיפור חברתי המהפכניות של סיינטולוגיה. תוכניות אלה הן ייחודיות לגמרי, בהחלט חדשניות וחשוב מכול – אפקטיביות.