סיינטולוגיה: הרקע שלה ומקורותיה

סיינטולוגיה ממשיכה מסורת ארוכה של דבקות בדת. שורשיה נטועים באמונותיהן ושאיפותיהן העמוקות ביותר של כל הדתות הגדולות, ובכך היא אוצרת בקרבה מורשת דתית עתיקה ומגוונת כאדם עצמו.

למרות התבססותה על מאגר חוכמה בן 50,000 שנים, סיינטולוגיה היא דת חדשה, דת שבודדה את חוקי היסוד של החיים ולראשונה פיתחה טכנולוגיה יעילה, שיישומה מאפשר לאדם להפוך את התקיימותו למאושרת יותר ורוחנית יותר, כאן ועכשיו.

ישנה חשיבות לעובדה שפיתוחה של סיינטולוגיה ותפוצתה המהירה התאפשרו, בין השאר, בזכות קידום מדעי הטבע במחצית הראשונה של המאה העשרים. בגלל שהיא מקשרת פילוסופיה מזרחית עם מחשבה מערבית. בדרך זו, סיינטולוגיה מרכיבה את היישום האמיתי הראשון של מתודולוגיה מדעית בנוגע לשאלות רוחניות.

סיינטולוגיה היא משהו שאדם עושה, לא משהו שאדם מאמין בו.

מדור זה של האתר מספק יסודות על הנושא ונותן את הרקע הבסיסי של סיינטולוגיה.