דת הסיינטולוגיה

הודות להתפתחויות מדעיות וטכניות במהלך מאה השנים האחרונות, מרבית האנשים כיום עשירים מבחינה חומרית יותר מאשר אבותיהם. עם זאת, לדבריהם, השיפור באיכות חייהם אינו תואם את רמת ההישגים החומריים שלהם.

למעשה, ניתן לטעון כי בעבר בני-אדם היו מאושרים ומלאי סיפוק במידה רבה יותר. עבור אחדים, השפע החומרי גורם לחרדה, פחד מכרסם שאם מישהו לא יגזול את נכסיהם אשר הושגו בעמל רב, קצם יבוא בטרם עת וישלים את המלאכה. אחרים סוברים כי קל יותר לעמוד מול המוות מאשר לעמוד מול חיי עבדות של קו ייצור, בשעה שהרוב, באופן פחות דרמתי, פשוט מפשילים שרווליהם לקראת חיים של ייאוש שקט.

עם כניסתה של המאה ה-21, לרוב האנשים אין הבנה אמיתית של הפקטורים המושלים בקיומם. אולם, במילים פשוטות, אילו היתה להם הבנה רבה יותר לגבי עצמם ולגבי זולתם, הם היו מסוגלים לשפר מצבים וכך לחיות חיים מאושרים יותר.

אם כן, זוהי מטרתה של סיינטולוגיה: לאפשר לאדם לשפר את גורלו באמצעות הבנה.