CCHR – טקס הפתיחה החגיגי של מוזיאון 'פסיכיאטריה: תעשיית מוות'

CCHR
טקס הפתיחה החגיגי
של מוזיאון 'פסיכיאטריה: תעשיית מוות'

ב-17 בדצמבר 2005, מחוקקים, פקידי ממשל וראשי תעשיית הבידור התכנסו בלוס אנג'לס, קליפורניה, כדי לציין את פתיחת המוזיאון החדש של ועדת האזרחים לזכויות האדם, 'פסיכיאטריה: תעשיית המוות'. המוזיאון, שהכניסה אליו חופשית, ממוקם בשדרת סאנסט 6616, לוס אנג'לס, קליפורניה 90028.

Citizen's Commision on Human Rights