UNITED

UNITED

UNITED – קליפ מוזיקלי שמקדם סובלנות ושלום לצעירים בכל העולם. הקליפ המוזיקלי, UNITED, הופק לשימושם של מחנכים, אנשי אכיפת החוק ועובדים בתחום הנוער, כדי לקדם את זכויות האדם ולתמוך באי-אלימות בקרב צעירים. הקליפ מופיע עם כתוביות ב-18 שפות, והמסר האוניברסלי שלו לסובלנות ושלום הגיע עד כה ליותר מ-50 מיליון איש.

Human Rights