מהן זכויות האדם?

מהן זכויות האדם?

זכויות האדם מבוססות על העיקרון של כבוד ליחיד. ההנחה הבסיסית שעומדת מאחוריהן היא שכל אדם הוא ישות מוסרית והגיונית ושמגיע לו שיתייחסו אליו בכבוד. הן נקראות "זכויות האדם" משום שהן אוניברסאליות. בעוד שאומות או קבוצות מסוג מיוחד נהנות מזכויות מסוימות שמתייחסות רק אליהן, זכויות האדם מתייחסות לכולם.

כשהם מתבקשים למנות את הזכויות שלהם, רבים יימנו את חופש הדיבור, חופש הדת ואולי זכות אחת או שתיים נוספות. אין ספק שאלו זכויות חשובות, אבל ההיקף המלא של זכויות האדם הוא מאוד רחב. הן מסמלות בחירה והזדמנות. משמעותן הינה החופש להשיג עבודה, לבחור קריירה, לבחור בן-זוג ולגדל ילדים. הן כוללות את הזכות לחופש התנועה ברחבי העולם ואת הזכות לעבודה רווחית ללא הטרדה, ניצול לרעה ואיום מפני פיטורים שרירותיים. הן אפילו כוללות את הזכות לזמן פנוי. כי אחרי הכול, זכויות האדם הן הבסיס של כל מה שאנשים מוקירים לגבי אורח חייהם. בהיעדר זכויות, אין אפשרות לאושר מתמשך, מכיוון שאין שום ביטחון אישי, אין שום חופש ושום הזדמנות. לפיכך, כל העמים הכירו מזה זמן רב בחשיבותן הבסיסית של זכויות האדם וביקשו לבטא אותן באופן ברור ולהגן עליהן. הרבה לפני שהביטוי "זכויות האדם" בא לעולם, גברים ונשים נאבקו, לחמו ומתו למען עקרונות אלה.

'ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם' היא המכשיר החשוב ביותר בעולם לזכויות האדם. הפסקה הפותחת שלה היא הצהרה מלאת עוצמה על העקרונות, אשר שוכנים בליבה של המערכת המודרנית של זכויות האדם: "הכרה בכבוד הטבוע בכל בני משפחת האדם ובזכויותיהם השוות והבלתי נפקעות היא יסוד החופש, הצדק והשלום בעולם".

Human Rights