בסיס היבשה של פלאג

בסיס היבשה של פלאג

הגדילה של דת הסיינטולוגיה נראית באופן הברור ביותר בפלאג, אשר המטה הרוחני שלה ממוקם בקלירווטר שבפלורידה. מטרתה לוודא שמקום המבטחים החשוב ביותר של דת הסיינטולוגיה ימשיך לעמוד בדרישה הגוברת לשירותים שלו. מה שהתחיל עם בניין בודד בשנת 1975, מתפרש כעת על פני קומפלקס של כ-50 בניינים על פני כ-15 קילומטרים וסך הכול מעל 185,800 מ"ר.