איך ל. רון האברד התעלה מעל המיינד הריאקטיבי בעוד שאחרים לא הצליחו?

איך ל. רון האברד התעלה מעל
המיינד הריאקטיבי בעוד שאחרים לא הצליחו?

הוא יישם על עצמו את העקרונות שהוא גילה.