איך ל. רון האברד התעלה מעל המיינד הריאקטיבי בעוד שאחרים לא הצליחו?

הוא יישם על עצמו את העקרונות שהוא גילה.