כיצד סיינטולוגיה עובדת?

דת הסיינטולוגיה מספקת תשובות להרבה שאלות אודות חיים ומוות. היא מקיפה נתיב ערוך ומתוכנן במפורט ובמדויק. תוך כדי פיתוח הסיינטולוגיה, ל. רון האברד גילה טכנולוגיה לשחרור הרוח האנושית ועל-ידי כך לאפשר לאדם להכיר את עצמו באמת. הוא בדק לעומק את כל הנהלים ורשם את אלה שהוכחו כמעשיים ביותר ביצירת תוצאות הניתנות לחיזוי בצורה אחידה. אלה מהווים טכנולוגיה סטנדרטית של סיינטולוגיה.

דרך יישום עקרונות הסיינטולוגיה והטכנולוגיה שלה בתוך סשן של אודיטינג, האדם מסוגל להסיר מחסומים ומצבים לא רצויים ובדרך זאת להפוך ליותר הוא עצמו. כאשר אדם מתקדם, לעתים קרובות הוא מושיט יד כדי לעזור לאחרים בדרך שבה הוא קיבל עזרה.

כל מה שאדם מתבקש לקבל מסיינטולוגיה הוא הדבר שהינו אמיתי עבורו. אין אמונות שנכפות עליו. על-ידי הכשרה ותהליכים, הוא מגלה לעצמו את התשובות שהוא מחפש אחריהן בחיים.