מהו הארגון לטכנולוגיה רוחנית?

הארגון לטכנולוגיה רוחנית (CST) הוא תאגיד ללא כוונת רווח בקליפורניה שהוקם ב-1982 כדי לשמר ארכיונים של כתבי סיינטולוגיה ובכך להבטיח את הזמינות שלהם לכל הדורות הבאים. זהו ארגון בדת הסיינטולוגיה.

CST גם מחזיק בזכויות היוצרים לעבודות של ל. רון האברד וברשיונות לשימושם. לאחר שדאג שמשפחתו תישאר עם ירושה צנועה, מר האברד תרם את רוב רכושו לדת הסיינטולוגיה – לא לשום אדם אחר. עד היום הזה, תמלוגים ממכירת ספריו והרצאותיו של מר האברד מועילים לארגון ולדת הסיינטולוגיה.

CST הוא ארגון סיינטולוגיה ריבוני מחוץ להיררכייה הארגונית הבינלאומית של סיינטולוגיה. החובה הספציפית של CST, שייחודית בין ארגוני הסיינטולוגיה, היא ליצור ולשמר ארכיונים של כתבי סיינטולוגיה לדורות הבאים. זה חשוב לדת הסיינטולוגיה שכתביה ישומרו לנצח, כדי שלדורות הבאים יהיו המילים המדויקות בשלמותן.

בקידום מטרה זאת, CST אחראי על השימור לאורך זמן של כתביו והרצאותיו של ל. רון האברד. בעוד שלכל דת יש את הארכיונים שלה, חלקם נרחבים ומתוארכים אלפיים שנים אחורה, שום דבר לא מגיע לרמה של הטכנולוגיה שנעשה בה שימוש בשימור עבודותיו של ל. רון האברד. הארגון לטכנולוגיה רוחנית שימר את הכתבים וההרצאות של דיאנטיקה וסיינטולוגיה בלמעלה מ-135 טונות של ספרי ארכיון, לוחות דפוס מפלדת אל-חלד ותקליטים מצופים ניקל. חומרים אלה, בתורם, מאוחסנים ב-2,300 קפסולות טיטניום, מאוחסנים בחדרי כספות חסיני אסונות כדי להבטיח את השימור הנצחי וההישרדות של כתבי הסיינטולוגיה.