האם סיינטולוגיה דומה להיפנוזה, למדיטציה, לפסיכותרפיה או לתרפיות נפשיות אחרות?

אין שום דמיון. למעשה, היה זה המחקר של ל. רון האברד על היפנוזה ועל עיסוקים אחרים בתחום הנפש ששכנע אותו שיש צורך בתשובות מעשיות לבעיותיו של האדם. בספרו, 'דיאנטיקה: המדע המודרני של בריאות הנפש', הוא מציין שהיפנוזה ופסיכותרפיה מסוכנות ולא מעשיות. כמעט כל השיטות האחרות של "מדעי הנפש", מבוססות על עקרונות שסותרים לחלוטין את העקרונות של סיינטולוגיה. בולטות במיוחד הן הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה שמתייחסות לאדם כאל "דבר" שיש ליצור בו התניות, ולא כאל יישות רוחנית שלמרות הכול מסוגלת למצוא את התשובות לבעיות החיים ולהשתפר בצורה אדירה.