במה סיינטולוגיה שונה מדתות אחרות?

בעוד שלסיינטולוגיה יש הרבה במשותף עם דתות אחרות בתחומי המושגים הדתיים הבסיסיים והקריאה לשפר את החברה, הדבר בעל הערך הרב ביותר שסיינטולוגיה מציעה הוא טכנולוגיה ממשית שעוזרת להשיג מודעות רוחנית גדולה יותר.

יותר מכך, בעוד דתות רבות מבטיחות גאולה בחיים הבאים, סיינטולוגיה מציעה את הוודאות של גאולה נצחית עכשיו.

סיינטולוגיה מאפשרת לכל דת להשיג את השאיפות שלה ולכן היא דת של דתות.