מדוע יש אנשים שמתנגדים לסיינטולוגיה?

מדוע יש אנשים שמתנגדים לסיינטולוגיה?

קיימים מאפיינים מסוימים וקיימות גישות מנטליות מסוימות שגורמים לאחוז מסוים מהמין האנושי להתנגד באלימות לכל פעילות או קבוצה שמוקדשות לשיפור. אותו אחוז קטן (בערך 2 אחוזים) לא יכול לסבול שסיינטולוגיה משפרת מצבים באופן מוצלח ברחבי העולם. אותם שני אחוזים מתנגדים לכל פעילות אפקטיבית לשיפור עצמי. הסיבה שהם מתנגדים באופן כה אלים לסיינטולוגיה היא שסיינטולוגיה עושה כל-כך הרבה כדי לעזור לחברה. האנשים שמודאגים מכך שאנשים אחרים משתפרים הם מעטים ביחס למיליונים שאימצו את סיינטולוגיה ושמריעים למאמציה לבנות עולם טוב יותר.