הדרך אל האושר
אלמנטים של מולטימדיה

כדי לעמוד בביקוש לחומרים החינוכיים של 'הדרך אל האושר' מספק מוסד הדרך אל האושר חומרים לאינדיבידואלים, מחנכים וקבוצות מגוונים שפועלים כדי לעזור לתלמידים לאמץ גישות וכישורים בונים.

8
אלף
ערכות
חינוכיות
הופצו
ללא
תשלום


מוסד 'הדרך אל האושר' מציג את כל מרכיבי התוכנית שכוללים את החוברת, מדריך למחנך, תשדירים לשירות הציבור וקטעי ספר מוסרטים ב-'מרכז משאבי החינוך און-ליין', שבכולם אפשר לצפות, אפשר להוריד אותם ואפשר להזמין אותם.
כל אחד מ-21 כללי 'הדרך אל האושר' מתעורר לחיים במסרים לשירות הציבור לשימוש בכיתות לימוד ובשידורי טלוויזיה.

חוברת 'הדרך אל האושר' ניתנת להשגה ב-112 שפות. ניתן להזמין להפצה מהדורה אישית עם עמודי עטיפה מותאמים.
הספר המוסרט 'הדרך אל האושר' הוא מצגת ללא קיצורים של הספר המודפס, עם תאימות לכל סוגי המדיה האלקטרונית כדי להקל על השיתוף בכל אמצעי המדיה החברתית.

המדריך למחנך, ספר-העזר להוראה אפקטיבית של ערכים על בסיס היגיון פשוט, הוא חלק מהחבילה המלאה (מעל) שמכילה את כל החומרים הנדרשים להפעלת התוכנית בכל מערך חינוכי.
כרזות 'הדרך אל האושר' מותאמות לתצוגה בבתי ספר, מרכזים קהילתיים, ארגונים ולכל מקום בו התוכנית מוצעת.