מבוא

עוצרים את ההתדרדרות של
אמות מידה מוסריות

כולנו ניצבים כיום מול הסממנים הברורים של משבר מוסרי אשר הולך ומחמיר.

חוסר סובלנות – פשעים של שנאה אתנית וגזעית, לרבות רצח עם, נפוצים מאוד, כאשר הבדלי דת, גזע או תרבות מלבים את רובם.

רדיפת בצע – גניבה, מעילה בכספים והונאה שמתבצעת על-ידי עובדים וצרכנים כאחד מסתכמות בהפסדים של מיליארדי דולרים, כאשר עסקים בארה״ב מפסידים כ-7 אחוזים מתפוקתם בכל שנה בעקבות מקרי הונאה, בסכום כולל של 994 מיליארד דולר.

73
אחוזים
מאזרחי ארה״ב
מצהירים
שערכי
המוסר
מתדרדרים

אי-מוסריות – פורנוגרפיה מהווה שליש מתוכן כל הדפים באינטרנט, ופורנוגרפיית ילדים היא אחד העסקים בעלי שיעור הצמיחה הגבוה ביותר באינטרנט. על כל שני דולר הכנסה מרכישת תוכנה בדרך חוקית, יש הפסד של דולר אחד מתוכנה שמושגת בדרך לא חוקית. כ-70 אחוזים מתלמידי התיכונים בארה״ב העתיקו בבחינות.

פשיעה – סוחרי סמים, סוחרי נשק ופושעים אחרים מלבינים כספים בהיקף שנע בין 600 מיליארד דולר ל-1.6 טריליון דולר בכל שנה.

שימוש בסמים – יותר מ-210 מיליון איש לוקחים סמים.

כבוד עצמי – בכל שנה בין 10 ל-20 מיליון איש מנסים להתאבד ומיליון מהם מוצאים את מותם בצורה זו.

חוסר אחריות לאיכות הסביבה – העלייה של 400 אחוזים במספר אסונות הטבע מאז 1980 מיוחסת לתקריות שקשורות למזג האוויר, שמקורן בעלייה בפליטת גזי חממה. חצי מהמיטות בבתי-החולים בעולם תפוסות על-ידי אנשים הסובלים ממחלות שקשורות למים מזוהמים.

ללא פתרונות ברורים, רבים יוצאים לרחובות במרד גלוי נגד ממשלותיהם. עם זאת, מהומות ומרד הם לא התשובה.

בשורש המשבר הזה נמצא מחסור בכללי מוסר וערכים בסיסיים. ׳הדרך אל האושר׳ עוזרת לעצור את ההתדרדרות הזו ולהשיב למין האנושי יושר ואמון.

ל. רון האברד חיבר את 21 הכללים של ׳הדרך אל האושר׳ כדי לספק מפת דרכים שכל אדם יכול לפעול על פיה כדי לקבל החלטות שיובילו אותו לנהל חיים מאושרים יותר, הגונים יותר ומספקים יותר. מאחר והתקנון המוסרי ההגיוני הזה הוא חילוני לגמרי, כל אחד, בלי קשר לגזע, תרבות או אמונה, יכול לאמץ אותו.

כל אחד יכול לעזור לאנשים סביבו – חברים, מכרים ואפילו זרים – לשרוד טוב יותר, בכך שייתן להם עותקים של ׳הדרך אל האושר׳, וכך למעשה, הוא ישפר גם את הישרדותו שלו. לאחר מכן, אנשים שמקבלים את החוברת מעבירים אותה הלאה לאנשים שמעשיהם עשויים להשפיע על הישרדותם, וכך הם מנחים אנשים נוספים להתנהג לאחרים באדיבות, חמלה וכבוד. בדרך זו ובדרכים רבות נוספות, תנועת ׳הדרך אל האושר׳ מרוממת את כל המגזרים של החברה.