יועצים רוחניים מתנדבים עוזרים להאכיל את קנזס סיטי

קנזס סיטי, מיזורי

כשמשאבי הקהילה נמתחו עד מעבר לכל גבול, היועצים הרוחניים המתנדבים סייעו לארגונים הומניטריים ודתיים בקנזס סיטי. יועצים רוחניים מתנדבים איישו 135 מבצעי מזון, כשהם עוזרים לחלק יותר מ-900 טון מזון למען כ-52,000 משפחות.

קטעי וידיאו נוספים

שותפויות ב-"לב אמריקה"
יועצים רוחניים מתנדבים של Scientology מסייעים למדינת אי
שגרירי 'להישאר בריא' ב-"עיר הקסם"
"העיר הגדולה הבאה באמריקה" נפתחת מחדש
"העיר היפה" נשארת בריאה
התפילות נענו ב-"סדנת העולם"
יועצים רוחניים מתנדבים של Scientology עוזרים לכוחות החירום בדרום-אפריקה
יועצים רוחניים מתנדבים של Scientology עוזרים לאוכלוסיות בסיכון בדרום-אפריקה
יועצים רוחניים מתנדבים של Scientology מספקים בטיחות למגזר התחבורה
כלים לחיים של Scientology בדרום-אפריקה
יועצים רוחניים מתנדבים של Scientology תומכים בחברה הדרום-אפריקאית