CCHR
ברחבי העולם

עם פתיחת המוזיאון החדש 'פסיכיאטריה: תעשיית המוות' במטה הבינלאומי של CCHR, הקמפיין העולמי להבאת פסיכיאטריה תחת החוק וטיהור תחום בריאות הנפש כולו, קיבל ממד חדש לגמרי. הסרטים התיעודיים בתערוכה מהווים חלק מרכזי מהמסר שלה וזמינים באופן נרחב גם על DVD, ובכך משמשים להגברת מודעוּת הציבור לפרקטיקות המזיקות של הפסיכיאטריה ונותנים השראה לאנשים לנקוט פעולה.

התערוכות המסיירות של CCHR מביאות את המציאות הקשה של התעללות פסיכיאטרית לעשרות אלפי אנשים בכל שנה. דבר זה תורם בתורו להצלחת הקמפיינים, על-ידי כך שמבקרים מצטרפים כחברים ל-CCHR.

CCHR וגדוד הפעילים שלו מרחבי העולם היו אחראים להעברת חוקים שמוציאים מחוץ לחוק אשפוז בכפייה, שימוש בהלם חשמלי אכזרי כחלק מטיפול וסימום מאולץ נרחב. בנוסף, אלפי פסיכיאטרים נכלאו ומתקנים פסיכיאטריים נסגרו, מה שהציל מיליוני חיים.