CCHR
טקס הפתיחה החגיגית של המוזיאון 'פסיכיאטריה: תעשיית מוות'

ב-17 בדצמבר 2005, מחוקקים, פקידי ממשל ומנהיגים מתחום תעשיית הבידור התכנסו בלוס-אנג'לס, קליפורניה, כדי לציין את פתיחת המוזיאון החדש של 'ועדת האזרחים לזכויות האדם', 'פסיכיאטריה: תעשיית המוות'. המוזיאון, שהכניסה אליו היא ללא תשלום, ממוקם בשדרת סאנסט 6616, לוס-אנג'לס, קליפורניה 90028.