מבוא

סיינטולוגיה היא הלימוד והטיפול בנפש ביחס לעצמה, לאחרים ולכל החיים.

בסיינטולוגיה אף אחד לא מתבקש לקבל שום דבר מתוך אמונה. מה שנכון עבורך הוא מה שהבחנת בו בעצמך כנכון. האדם מגלה בעצמו שסיינטולוגיה נותנת תוצאות על-ידי יישום עקרונותיה והתבוננות בתוצאות או התנסות בהן.

הסיפור המלא של ההתפתחות והקודיפיקציה של סיינטולוגיה נמצא במספר רב של ספרים, בלמעלה מ-15,000 עמודים של כתבים טכניים ובלמעלה מ-3,000 הרצאות מוקלטות. בסך הכל, עבודות אלה מסכמות תקופת חיים של מחקר שנעשה על-ידי ל. רון האברד כדי לגלות דרך מעשית, במטרה להביא אנשים לחופש רוחני, וכדי להחליף בורות בידע, ספק בביטחון וסבל באושר.

בכל מקרה, שום דבר בסיינטולוגיה לא חייב להילקח בחשבון כאמונה. האמיתות שלה הן מובנות מאליהן, העקרונות שלה ברי הדגמה בקלות והטכנולוגיה שלה יכולה להיראות בפעולה בארגוני סיינטולוגיה. אדם צריך רק לפתוח את הדלת ולהיכנס.

במדור זה, תקבל תיאור מקיף של סיינטולוגיה ומבוא יסודי לעקרונות הבסיסיים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה.