Scientology היא הניצוץ ששומר את מארק יצירתי ומתקדם בחיים! כשהוא לא פורט על הגיטרה שלו ויוצר מוזיקה, הוא צולל לתוך החומרים של Scientology, ועושה את התגליות ששומרות אותו על הגל בחיים!

'הספרים וההרצאות של היסודות' מכילים את סיכומי פריצות הדרך והמסקנות לאורך מסלול המחקר של ל. רון האברד, וכך מהווים את היסודות של דת ה-Scientology.

'סיינטולוג'יסטים בבית' מציג את האנשים הרבים ברחבי העולם שנשארים בטוחים, נשארים בריאים ומשגשגים בחיים.