ונסה לומדת את 'הגורמים', הסיכומים של ל. רון האברד על נפש האדם והקשר שלה לעולם החומרי. זה נתן לה השראה לכופף את העולם החומרי עם אסתטיקה משלה – וליצור אומנות מחוטי תיל ממוחזרים.

'הספרים וההרצאות של היסודות' מכילים את סיכומי פריצות הדרך והמסקנות לאורך מסלול המחקר של ל. רון האברד, וכך מהווים את היסודות של דת ה-Scientology.

'סיינטולוג'יסטים בבית' מציג את האנשים הרבים ברחבי העולם שנשארים בטוחים, נשארים בריאים ומשגשגים בחיים.