מחקרים

משלחת הצלה אקדמית
עבור מקסיקו

אחת האופציות לשירותים שהארגון ליישום הלמידה מספק היא פרוייקטים ללימוד טכנולוגיית הלמידה בבתי-ספר הנתונים בקשיים. פרוייקטים אלה ידועים בתור ״משלחות הצלה אקדמיות״ והם מכשירים מורים ותלמידים מבתי-ספר בעלי רמת הישגים נמוכה מאוד ובסכנת איבוד ההכרה הרשמית או המימון.

מדינת פואבלה במרכז מקסיקו, המתוארת כ-״מפגרת אחרי שאר מקסיקו״, דיווחה שכ-17 אחוזים מכל התלמידים בה נושרים מהלימודים עוד לפני שסיימו את בית-הספר היסודי. אחוז גבוה מהם הם למעשה אנאלפביתים.

בשנת 2010, משלחת הצלה אקדמית בשם Entiende Mas, Logra Mas (הבן יותר, השג יותר), שהוקמה ומנוהלת על-ידי שני בוגרי בית-הספר דלפי של הארגון ליישום הלמידה, שינתה את הסטטיסטיקות האלה באופן דרמטי. התוכנית נוסתה בהרצה ניסיונית בבית-הספר היסודי אקילס סרדן. בתחילה התוכנית לימדה את היסודות של טכנולוגיית הלמידה ל-300 תלמידים, בפרקי זמן של 30 דקות, במשך ארבעה שבועות. לאחר מכן התלמידים עברו מבחנים סטנדרטיים של המדינה, וכפי שציינו מחנכים בפואבלה, ״זה היה מספיק כדי לראות תוצאות״. מתוצאות המבחנים עלה שבית-הספר היסודי אקילס סרדן שהיה ממוקם בתחתית, במקום ה-70 מתוך 100, טיפס לראש טבלת דירוג בתי-הספר במחוז.

לאחר לימוד ויישום
טכנולוגיית
הלמידה
אחוז
התלמידים
בעלי
ציונים משופרים
עלה פי
23
מהממוצע הלאומי

בית-ספר יסודי גדול, ג'יסס רייס הירוס, עשה אותו דבר בעזרת השימוש בטכנולוגיית הלמידה – או ליתר דיוק, 450 תלמידים למדו את ההגדרות של מילים בתחום המתמטיקה. ולאחר שנערכו המבחנים הארציים התברר שבית-ספר זה טיפס למקום הראשון במחוז שלו.

לאחר מכן באה ההכרה של משרד החינוך שבבתי-הספר של פואבלה שאימצו את טכנולוגיית הלמידה, אחוז התלמידים שהשיגו ציון טוב ומצוין במבחן הארצי הסטנדרטי עלה פי 23 יותר מאשר עלה הממוצע הארצי.

תוצאות כגון אלה הובילו לכך ש-600 מורים המהווים חתך מייצג של מורי בתי-ספר מרחבי המדינה עברו הכשרה בכלים ללמידה וידיעת קרוא וכתוב. טקס הענקת התעודות שלהם היה אירוע לאומי בהנחיית שר החינוך של פואבלה אשר הצהיר על הענקת מימון מטעם המדינה כדי להכפיל עד סוף שנת הלימודים את מספר המורים שעברו הכשרה בטכנולוגיית הלמידה. המסקנה שלו: ״זה מה שמקסיקו צריכה״.

מורים ממדינת פואבלה ממשיכים לעבור הכשרה בטכנולוגיית הלמידה, ויוצרים אפשרות לעתיד טוב יותר לתלמידים באמצעות הענקת הכלים הדרושים ללימוד ויישום של כל נושא.