פעילויות של נרקונון
מסביב לעולם

הרשת הבינלאומית של נרקונון התרחבה וגדלה לכ-50 מרכזי גמילה מסמים ויותר מ-250 קבוצות בחמש יבשות – מספר כפול מזה שהיה לפני עשר שנים, לרבות מרכזים וקבוצות בארה״ב, קנדה, מקסיקו, קולומביה, ארגנטינה, דרום-אפריקה, אוסטרליה, טאיוואן, נפאל וברחבי האיחוד האירופאי וחבר המדינות העצמאיות (רוסיה).
עשר המדינות העיקריותבהן יש אתהאחוז הגבוה ביותרמתוך האוכלוסייה הכלליתשל אנשים שהשתמשובסמים בזמן כלשהו בחייהם
מקור: סקר בינלאומי על שימוש בסמים
10 דרום-אפריקה 8%
9 בלגיה 10%
8 קולומביה 11%
7 ישראל 12%
6 ספרד 16%
5 גרמניה 17%
4 צרפת 18%
3 הולנד 19%
2 ניו-זילנד 41%
1 ארצות-הברית 42%