איך סיינטולוגים מקבלים הכשרה?

רון האברד עשה כברת דרך רבה בשאלה מהי הדרך הטובה ביותר ללמד אנשים. התפתחויות אלה מיושמות בשירותי ההכשרה הניתנים על-ידי הארגון. הוא בודד את יסודות הלימוד וערך אותם לטכנולוגיית למידה. טכנולוגיית למידה היא תחום נפרד בפני עצמו, והיא חלה על כל נושא נלמד. משתמשים בה בכל ההכשרה של סיינטולוגיה, אך היא יעילה באותה המידה בלמידתו של כל נושא אחר.

עם המרכיבים הייחודיים לחדר קורסים של סיינטולוגיה, נמנה המפקח, מומחה בטכנולוגיית הלמידה, המיומן באיתור ובטיפול בכל מכשול או מחסום להבנה שבהם עשוי אדם להיתקל.

המפקח אינו מרצה, ואף אינו מוסיף את גירסתו לנושא בכל דרך שהיא. נקודה זאת חשובה, משום שהתוצאות המושגות על-ידי סיינטולוגיה נובעות אך ורק מיישום מדויק של הטכנולוגיה, בדיוק כפי שנכתבה על-ידי מר האברד. נושא זה כבר נחקר, נבחן והוכח כמביא תוצאות על-ידי יישומו. גירסאות מילוליות המועברות ממורה לתלמיד יכילו, באופן בלתי נמנע, סילופים מן המקור, גם אם בשוגג, עד אשר יעילותה של סיינטולוגיה תאבד. זאת הסיבה לכך שתשומת לב נכבדת מוקדשת כדי להבטיח שהתלמיד יקבל רק את הגירסה הנקייה, כפי שנכתבה או נאמרה על-ידי ל. רון האברד עצמו.

המפקח עוזר לתלמיד להבין את החומר, בהדגישו כל הזמן את ההבנה והיישום. נמצא כי שיטה זאת של השכלה מאפשרת לאנשים להבין יותר, ולהיות מסוגלים להשתמש בצורה טובה בהרבה במה שלמדו, מאשר שיטות ההוראה המסורתיות.