לימוד בקצב אישי

ההכשרה של סיינטולוגיה מאפשרת לכל אחד ללמוד בקצב שלו. כל קורס מאורגן סביב מה שמכונה "דף מעקב", המצאה נוספת של טכנולוגית הלמידה שפותחה על-ידי ל. רון האברד. דף מעקב הוא אמצעי לארגון והצגת חומרי הלימוד של הנושא, בדרך של צעד אחר צעד, כדי להקל על הלמידה. דפי מעקב מציגים את הסדר של הלמידה ושל תרגילי היישום המעשיים, שעל פיו יש לנהוג.

חומרי הלימוד של שירות ההכשרה בסיינטולוגיה מורכבים מספרים, פרסומים אחרים, סרטים והרצאות מוקלטות של ל. רון האברד. אלה ערוכים בדף המעקב, והתלמיד לומד אותם לפי סדר הופעתם בדף. התלמיד עובר מצעד אחד למשנהו רק כאשר הוא מוכן. לא קיים מצב של "הישארות מאחור", אין כל ציפיות ממנו לקבל את הנתונים באופן עיוור, או השפלות אחרות מעין אלה הנפוצות כל-כך במערכת החינוך של ימינו. שירות ההכשרה של סיינטולוגיה הינו לתועלת האדם בלבד; התקדמותו האישית בידע היא הגורם הקובע את ההתקדמות.

מאחר שהדגש הוא על עשייה ולא על למידה לשם למידה, התלמיד מוצא עצמו מהר מאוד עובד עם אחרים על ההיבטים המעשיים של הקורס, כשהם לומדים יחד כדי להיות מיומנים במה שלמדו. אווירה של עזרה הדדית שורה בכל חדר קורסים של סיינטולוגיה.