מה אפשר לעשות כשאתה קליר?

קליר מסוגל לטפל מעמדת גורם על החיים ולא מעמדת מגיב. הקליר הוא אדם ללא אברציות. הם רציונליים בכך שהם מגבשים את הפתרונות הטובים ביותר שהם יכולים לגבש על סמך הנתונים שיש להם ומנקודת המבט שלהם. קליר מסיים ומשיג יותר דברים ממה שהוא יכול היה לפני שהוא הגיע לקליר.

לא משנה מה היתה רמת היכולת של אדם לפני שהפך לקליר, היא תוגבר לאין שיעור לאחר שיגיע למצב של קליר.