מהם מרכזים של סיינטולוגיה?

המרכזים של סיינטולוגיה מושיטים יד לקהילות שלהם כדי להביא אנשים חדשים לסיינטולוגיה, ומעודדים את ההיתקדמות הרוחנית שלהם דרך הרמות הגבוהות של הדת. היועצים הרוחניים במרכזים מעבירים שירותים בסיסיים כולל הרמות הנמוכות של האודיטינג, והכשרה מקדימה. 

לעיתים קרובות נפתחים מרכזים בחלקים בעולם שהם חדשים לסיינטולוגיה, שם הם עוסקים בפעילויות מרכזיות והפצה בקנה מידה רחב. מרכזים של סיינטולוגיה מפוזרים בכל רחבי ארצות הברית ומרוסיה להודו, מקנדה לצ'ילה ומגאנה למלזיה.