איך בנויה ההכשרה בסיינטולוגיה?

ההכשרה בסיינטולוגיה היא ייחודית. השירותים מאורגנים סביב 'דף מעקב' שהוא "רשימת חומרי לימוד, המחולקת לעתים קרובות לפרקים, אשר מפרטים את הצעדים התיאורטיים והמעשיים, שעם השלמתם מסיים התלמיד את לימוד הקורס" של נושא מסוים. החלק המעשי כולל תרגילים שנועדו לשפר את היישום. כל תלמיד מתקדם על דף המעקב בקצב שלו. אף פעם לא עוצרים בעד מישהו או לוחצים עליו להתקדם מהר מדי. מפקח קורס בעל הכשרה תמיד זמין לעזור לתלמיד, להפנות אותו לחומרים הנכונים, לענות על שאלותיו ולוודא שהוא משתמש בטכנולוגיית למידה תקנית שתעזור לו לקבל את מלוא התועלת מההכשרה.