האם חייבים להאמין בסיינטולוגיה?

לא. לא מצפים מאף אחד "להאמין" בסיינטולוגיה. הדבר היחיד שמצפים לו הוא למידה ויישום של העקרונות והנוהגים הדתיים של סיינטולוגיה, מה שמאפשר לאדם לראות בעצמו אם סיינטולוגיה עובדת. אם לצטט את ל. רון האברד:

"כל דבר בסיינטולוגיה שלמדת בקפדנות ועדיין אינו נכון עבורך, אינו נכון".