האם זה נכון שאנשים בארגון הימי חותמים על כתב התחייבות למיליארד שנים?

חברי הארגון הימי הראשונים ניסחו כתב התחייבות למיליארד שנים כדי לסמל את המחויבות הנצחית שלהם לדת והוא עדיין נחתם בידי כל חברי הארגון הימי כיום. זהו מסמך סמלי הדומה לנדר בדתות ומסדרים דתיים אחרים, משמש לציון ההתחייבות הנצחית של יחיד למטרות, לשאיפות ולעקרונות של דת הסיינטולוגיה.