מהו הארגון הימי?

הארגון הימי הוא מסדר דתי לדת הסיינטולוגיה והוא מרוכז באופן מיוחד מהסיינטולוגים הכי מסורים – יחידים שהקדישו את חייהם לשירות התנדבותי לדתם. הארגון הימי הוא מסדר אחווה דתית ולא תאגיד. משום כך, חברי הארגון הימי אחראים לגמרי לארגון הסיינטולוגיה שאליו הם ממונים, כמו כל חברי צוות, קצינים ודירקטורים אחרים של הארגון. 

הארגון הימי נוסד ב-1967 ובעבר הופעל ממספר ספינות. הוא נוצר כדי לסייע לל. רון האברד עם מבצעי מחקר מתקדמים ופיקוח על ארגונים מסביב לעולם. הארגון הימי מפקיד בידי היועצים הרוחניים את השירותים המתקדמים של סיינטולוגיה.

הארגון הימי שומר על שמו המסורתי למרות שכיום רוב חבריו ממוקמים ביבשה. בשמירה על מסורת המסדר הם עדיין לובשים מדים בסגנון חייל הים ובעלי דרגות קצונה וחוגרים.

כלי השיט של הארגון הימי Freewinds מאויישת כולה על-ידי חברי הארגון הימי. באמצעות שימוש בחומרי ההכשרה שפותחו על-ידי ל. רון האברד בזמנים המוקדמים של הארגון הימי, ה-Freewinds רכשה את תיק השירות והבטיחות הטוב ביותר מכל הספינות באיים הקאריביים.

כמתנדבים וחברים במסדר הדתי, חברי הארגון הימי עובדים שעות ארוכות וחיים באופן קהילתי עם שיכון, ארוחות, מדים, שירות רפואי ודנטלי, תחבורה וכל ההוצאות הקשורות בתפקידם מסופקים בידי הארגון. הם גם מקבלים הקצבה לקניית פרטים אישיים, בגלל שכל שאר ההוצאות שלהם מכוסות בידי הארגון.

חברי ארגון ימי לוקחים חלק בהכשירות של סיינטולוגיה ואודיטינג בזמן המוקדש לכך בכל יום, אבל מעבר לכך מקדישים את עצמם לקידום יעדי הסיינטולוגיה בעזרת תפקודם האישי.

עמדות בארגון הימי דומות לאלה של חברים במסדרים דתיים אחרים. הם בחזית הקדמית של המרכז הקהילתי הגדול של הארגון, שכולל את קמפיין החינוך נגד סמים הלא ממשלתי הגדול ביותר, קמפיין החינוך לזכויות אדם הגדול ביותר ועוד תוכניות בינלאומיות אחרות שנוגעות בחייהם של מיליונים. חברי ארגון ימי מאוד מודעים לעולם שהם חיים בו, משום שהשירות שלהם מוקדש לעזרה לאנושות. הם לא חיים חיים מבודדים, אלא לוקחים חלק פעיל בחברה.

היום, חמשת אלפים חברים לערך בארגון הימי מחזיקים בעמדות צוות בארגוני סיינטולוגיה מתקדמים מסביב לעולם, ומוודאים שהדת זמינה למיליוני חברי קהילת הסיינטולוגיה שחיים ועובדים מחוץ לארגון.