מהו המיינד?

המיינד הוא בעיקרון מערכת של תקשורת ושליטה בין התטן – ה-being הרוחני שהוא האדם עצמו – לבין סביבתו. הוא מורכב מתמונות של דמויות מנטליות שהוקלטו מחוויות העבר.

האינדבדואל משתמש במיינד כדי להציב ולפתור בעיות שקשורות להישרדות ולכוון את המאמץ שלו בהתאם לפתרונות האלה. 

המיינד מורכב משני חלקים – המיינד האנליטי והמיינד הריאקטיבי.

המיינד האנליטי הוא המיינד הרציונלי, המודע, הערני שחושב, מתבונן בנתונים, זוכר אותם ופותר בעיות.

המיינד הריאקטיבי הוא חלק מהמיינד של האדם שעובד לגמרי לפי בסיס גירוי-תגובה. הוא לא תחת שליטה רצונית, ומפעיל כוח ואת העוצמה שמפקדת על עירנות, מטרות, מחשבות, גוף ופעולות.