האם אודיטורים צריכים להישמע לתקנון התנהגות כלשהו?

אודיטורים שומרים על תקנון התנהגות הידוע בשם תקנון האודיטור, ונוהגים על פיו. תקנון האודיטור מכיל כללים שיש לפעול לפיהם בקפידה, והם מבטיחים שהאדם שמקבל אודיטינג יגיע להישגים הכי טובים שאפשר. תקנון האודיטור התפתח במשך שנים רבות של התבוננות, וזהו תקנון האתיקה שעל האודיטור לנהוג לפיו.

כאשר האודיטור נוהג על פי התקנון, האודיטינג יהיה הכי מוצלח שאפשר. לדוגמה, אחת השאיפות באודיטינג היא להחזיר לאדם את הוודאות לגבי נקודת המבט שלו. ועל כן, התקנון אוסר על האודיטור באיסור מוחלט לומר לאדם שמקבל אודיטינג מה עליו לחשוב על עצמו או להביע דעה כלשהי על הנושא שמטופל באודיטינג.

אודיטינג חייב להתבצע במסגרת של אמון מלא. לכן תקנון האודיטור דורש מאודיטורים להתייחס בסודיות מוחלטת לתקשורות מחברי קהילה, בדומה ליועצים רוחניים בדתות אחרות.

התכונות שתקנון האודיטור מקנה הן התכונות הנחשבות לנעלות ביותר. כאשר האודיטור מסייע לאדם שמקבל אודיטינג לעמת איזורים של מצוקה או קושי, הוא מפגין טוב-לב, אהדה, סבלנות ומעלות נוספות.