מה המשמעות של המונחים אודיטור ופרקליר?

פרקליר הוא אדם שמקבל אודיטינג של סיינטולוגיה או דיאנטיקה בדרכו לעבר המצב של קליר. באמצעות אודיטינג, האדם מגלה יותר בקשר לעצמו ובקשר לחיים.

אודיטור הוא אדם שעבר הכשרה והוסמך לשפר חיים של אנשים באמצעות ייעוץ של סיינטולוגיה. אודיטור מוגדר כ-"אדם שמקשיב", מהמילה הלטינית audire, שמשמעותה "לשמוע או להקשיב". אודיטור משתמש בטכנולוגיה סטנדרטית של דיאנטיקה וסיינטולוגיה על פרקלירים כדי לעזור להם לאתר איזורים של מצוקה רוחנית, לגלות דברים על עצמם ולשפר את מצבם.