האם מידע שנחשף בסשנים של אודיטינג תמיד נשמר חסוי?

לחלוטין וללא יוצא מן הכלל.

באופן מסורתי, כל התקשורות בין יועץ רוחני לבין חבר קהילה הינן סודיות וחסויות. זהו בהחלט המצב בדת הסיינטולוגיה, והאמון הזה לעולם אינו מופר. למעשה, הדת תנצל את כל ההגנות הטבועות בחוק בסעיף של חיסיון הוידוי הדתי כדי לשמור על הנתונים האלו חסויים.

תקנון האודיטור דורש מיועץ רוחני לעולם לא להשתמש בסודות שחשף חבר קהילה בסשן של אודיטינג. המידע הניתן ליועץ רוחני על-ידי חבר קהילה מתוך אמון בזמן סשן של אודיטינג נחשב לקדוש על-ידי הארגון והיועצים הרוחניים של הארגון. כל מידע כזה נשמר חסוי לחלוטין על-ידי יועץ רוחני ועל-ידי הארגון.