האם סיינטולוגים מאמינים שהם צאצאים של חייזרים?

לחלוטין לא. בסיינטולוגיה אין אמונה כזאת. כל רמיזה אחרת היא אבסורדית בדיוק כמו לומר שנוצרים מאמינים שהם צאצאים של חייזרים בגלל שהם מאמינים שיש גן עדן.

חלק מהמידע שניתן למצוא באינטרנט בנוגע לאמונות הדתיות של סיינטולוגיה הוא ערבוביה של הצהרות כוזבות, סילופים ושקרים בוטים המתוכננים לסלף את התאולוגיה של סיינטולוגיה. ההצהרות הזדוניות הללו, אשר מפורסמות על-ידי "מיעוט זניח באינטרנט", הן לא רק שקריות באופן ברור, הן גם מתוכננות בכוונה ללעוג לסיינטולוגים ולהשמיץ את האמונות הדתיות האמיתיות שלהם.